GALERIA

 

 

Budynek Szkoły Podstawowej

Kościół Parafialny widok od bramy głównej

Kościół Parafialny

Kwieciszewo-widok z wieży

Kościoła poewangelickiego

Widok z wieży Kościoła poe-

wangelickiego strona południowa

Widok ogólny od strony

Poznania

Budynek Sali Wiejskiej

Widok z wieży Kościoła poe-

wangelickiego strona północna

Kościół Parafialny-wejście

Wnętrze Kościoła Parafialnego

ołtarz główny

Figura Najświętszej Marii Panny

Grota Najświętszej Marii

Panny

Kwieciszewo nieodzownie

kojarzy się z kwiatami

Droga gminna od strony Goryszewa

Figura św. Wawrzyńca

Kościół Poewangelicki

Skrzyżowanie drogi Goryszewo-

Strzelno-Kwieciszewo

Zieleniec w centrum

Kwieciszewa

Park Piastowski to również centrum  

rekreacyjno- sportowe (plac zabaw,

boisko do piłki nożnej i siatkowej)

Park Piastowski z widokiem na cmentarz

ewangelicki

Teren Parku za remizą OSP

     
 

Widoki Ogólne Kwieciszewa