Rys historyczny

Parafia rzymskokatolicka w Kwieciszewie erygowana została przed 1326 rokiem. Obecny kościół wzniesiony został z fundacji kapituły gnieźnieńskiej w 1522 roku. Odnawiany po spaleniu w 1708r, 1833, 1877 i 1905r. W 1913 roku został przedłużony o jedno przęsło ku zachodowi. W 1945 roku został ponownie spalony przez wycofujących się niemieckich żołnierzy.

 

Najstarsza zachowana fotografia Kościoła Parafialnego wykonana w 1910 roku

(brak 5 przęsła dobudowanego w 1913 roku)

 

W 1913 roku dobudowano 5 przęsło nadając świątyni kształt i wielkość jaka przetrwała do dzisiejszych czasów

 

     

    Tak wyglądał Kościół parafialny w 1945 roku

Odbudowany został w latach 1954-1960

Kościół zbudowano w stylu późnogotyckim, jest orientowany, murowany z cegły, a prezbiterium przy użyciu kamienia polnego. Krótkie zbliżone do kwadratu prezbiterium, przy nim od północy zakrystia. Nawa główna pierwotnie trójprzęsłowa, przedłużona o jedno przęsło ku zachodowi w 1913 roku. Otwory okienne, wejściowe i duża wnęka we wschodniej ścianie prezbiterium zamknięte półkoliście. Korona murów i dachy kryte dachówką w latach 1954-1960, nad prezbiterium dach ze skośną połacią od wschodu. W zakrystii na południowej ścianie napisy w tynku, dotyczące historii kościoła. Kościół konsekrowany został w 1622 roku.

Kościół parafialny widok dzisiejszy

Zabytki

W ołtarzu głównym kopia obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z II poł. XVI w. wykonana przez Leona Torwirta z Torunia

Dzwon odlany w 1711 roku przez Henryka Wredena w Toruniu

W kruchcie znajduje się wmurowana żeliwna tablica upamiętniająca 200-lecie Odsieczy Wiedeńskiej, którą obchodzono w 1883 roku, stała się ona wtedy manifestacją narodową w kraju pozostającym pod zaborami . 

            

Budynki

Plebania zbudowana w 1899 roku, została ona w 2004 roku pod okiem konserwatora zabytków gruntownie odnowiona i należy obecnie do najładniejszych i najciekawszych architektonicznie na ziemi mogileńskiej.

Dom katolicki zbudowany prawdopodobnie między 1930 a 1938 rokiem, bez stylu z płaskim dachem.

Plebania

Dom katolicki

Zachowane księgi metrykalne: ochrzczonych od 1724 roku, małżeństw od 1724 roku, zmarłych od 1724 roku.

 

Proboszczowie Parafii

Kwieciszewskiej od 1358 roku

 

zobacz koniecznie

 

 

 

 

Służba Liturgiczna w 2008 roku:

  Służba liturgiczna wraz ks. Stanisławem Kubińskim       w 1932 roku

 Służba liturgiczna wraz ks. Jarosławem Zimnym             w 2008 roku

 

                  Historia parafii Kwieciszewskiej zapisana na Fotografii

Okres międzywojenny

Ten człowiek ks. Stanisław Kubiński był znakiem swego czasu  jako działacz społeczny...

...oraz duszpasterz, który swoją ogromną prostotą i dobrocią przybliżał młodzieży i dorosłym parafianom Chrystusa

Chlubną wizytówką parafii kwieciszewskiej, było Kółko śpiewaczo - muzyczne św. Cecylii.

Przedwojenny parafialny organista Pan Wojciechowski z małżonką

Przy parafii kwieciszewskiej działało, również Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich

W okresie żniw organizowane były przez parafię i koło włościanek dla dzieci rolników i robotników rolnych tzw. dziecińce żniwne

Okres Powojenny do 1989 roku

Przez krótki okres zaraz po II wojnie światowej  proboszczem parafii kwieciszewskiej był              

ks. Józef Brodala

Wnętrze Kościoła Ewangelickiego w okresie gdy pełnił rolę Katolickiego Kościoła Parafialnego 

Poświęcenie Kościoła Ewangelickiego, który w latach 1945 - 1960 roku pełnił funkcję Katolickiego Kościoła Parafialnego 

ks. Czesław Dzikowski i parafianie w trakcie odbudowy Kościoła parafialnego w latach 50

Procesja Bożego Ciała lata 60 

Ks. Prymas Stefan Wyszyński w 1960 roku w Kwieciszewie

Ks. Prymas Stefan Wyszyński uroczyście prowadzony do Kościoła Parafialnego

Kardynał Stefan Wyszyński przybył do Kwieciszewa poświęcić odbudowany ze zniszczeń wojennych Kościół Parafialny - na pierwszym planie ówczesny proboszcz ks. Czesław Dzikowski

Ks. Prymas Stefan Wyszyński zwiedzający plebanie

Prymas Tysiąclecia błogosławi parafian;

 Ks. Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu zawdzięczamy to, że w czasach komunistycznego ateizmu Kościołowi udało się utrzymać silną pozycję w narodzie polskim.

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży z parafii Kwieciszewskiej ok. 1950 roku

Służba Liturgiczna z 1978 roku

Ks. Lech Ciesielski, był proboszczem parafii Kwieciszewskiej w latach 1968-1995

Ks. Lech Ciesielski i kapłani z dekanatu strzeleńskiego oczekują na przywiezienie do Kwieciszewa kopi cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

01 czerwca 1978 roku Parafię Kwieciszewską nawiedziła kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Parafianki niosące kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Okres od 1989 roku

Misję Ewangelizacyjne w Parafii Kwieciszewo

w 1996 roku

 

Peregrynacja relikwii św. Wojciecha w Parafii Kwieciszewo w dniach 2-3 maja 1996 roku

 

   

Służba liturgiczna wraz z ks. Proboszczem Józefem Wędzikowskim odpoczywa w trakcie wycieczki rowerowej do Jezior Wielkich w 1998 roku

W hołdzie wielkiemu Polakowi Papieżowi

Janowi Pawłowi II