Ks. Prałat Andrzej Ussorowski

Fotografia z 1910 roku wykonana w 50 - lecie kapłaństwa

 Urodził się  28 listopada 1832 roku.

Proboszczem parafii św. Marii Magdaleny

w Kwieciszewie był w latach 1890 – 1928.

Sprawował liczne odpowiedzialne stanowiska w hierarchii duchownej był m.in.

Kapelan jego świątobliwości (szambelanem papieskim), Radcą Duchowny, oraz Dziekanem emerytowanym.

ks. Andrzej Ussorowski

Zmarł 20 września 1928 roku w wieku 96 lat.

Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Kwieciszewie.