Współczesne Kwieciszewo

   

Współczesne Kwieciszewo jest jedną z większych miejscowości  w  gminie i powiecie mogileńskim.

Zamieszkuje je mieszkańców: 663 mieszkańców

Niepokojący jest ubytek ludności naszej miejscowości w roku 1999 zamieszkiwało ją 767 mieszkańców.

        W miejscowości Kwieciszewo dużym powodzeniem wyrażającym się liczbą członków cieszy się Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Emerytów i Rencistów, Kółko Rolnicze, Rada Rodziców w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Ziemi Mogileńskiej. Powyżej wymienione organizacje za jeden z najważniejszych swych celów przyjęły pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów: wspomnieć wypada o corocznym święcie plonów, dniu strażaka i świętojankach. Pod ich patronatem odbywają się liczne festyny i zabawy ludowe.

W skład sołectwa Kwieciszewo, wchodzi poza samą miejscowością Kwieciszewo również miejscowość Czerniak. Położona jest w odległości 3 km na wschód od Kwieciszewa nieco na północ od szosy do Strzelna, zamieszkuje w niej 80 mieszkańców

Znajduje się w niej park ok. 1ha z XIX wieku, na którego terenie rosną trzy pomnikowe lipy szerokolistne o obwodzie 280-310 cm. Na północny zachód od Czerniaka, nad brzegiem zalewu powstałego przez spiętrzenie jeziora pakowskiego, znajdują się nowe zabudowania rybakówki. Przy niej ustawiono pomnikowy głaz – czerwony granit o obwodzie 930 cm, wydobyty podczas pogłębiania jeziora.

WŁADZE KWIECISZEWA

 

Samorząd Mieszkańców Wsi

 

Wiesława Kozłowska – Sołtys 

 

Rada Sołecka:

Grzegorz Zawiasiński

Grzegorz Andrzejewski

Paweł Michałek

Hanna Rakowska-Hilar

Roman Stachowiak