KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KWIECISZEWIE

 Historia:

Dzisiejsze KGW w Kwieciszewie  przejęło tradycje międzywojennego Koła Włościanek późniejszych Młodych Polek.

Koło to skupiało 20 członkiń, a zarząd składał się z pań: Rakowska, Żelazna, Kwiatkowska.

Patronat nad kołem objęła właścicielka Bielic pani Jaczyńska.

Członkinie organizowały kursy: haftu, kroju, szycia itp.

Latem organizowano dla dzieci dzieciniec, który mieścił się w szkole.

Członkinie Koła Włościanek wraz z zarządem:

pani Jaczyńska ( w środku )

pani Żelazna ( z lewej )

pani Rakowska ( z prawej )

Dzieciniec Żniwny Koła Włościanek w Kwieciszewie okres międzywojenny

Idąc ich śladem 29 mieszkanek naszej wsi przy pomocy pani Nowińskiej w dniu 02.03.1959 roku

powołało Koło Gospodyń w Kwieciszewie z zarządem:

przewodnicząca - pani Kwiecińska

w-ce prezes - pani Nowińska

sekretarz - pani Rzeżnik

skarbnik - pani Warda

W pierwszym roku koło zorganizowało konkurs na ,, najlepszy ogród" i wygrało nagrodę w wysokości 1000 zł.

W maju 1960 roku wzbogacono się o maszynę do szycia, w tym też roku rozpoczęła działalność sekcja drobiowa, rozprowadzając średnio 11 tysięcy sztuk rocznie drobiu.

Również od tego roku panie z KG biorą udział w Centralnych Dożynkach.

W 1961 roku powstaje punkt sanitarny prowadzony przez panią Kazimierę Jankowską.

W lipcu 1962 roku organizuje pierwsze wycieczki krajoznawcze i tak co roku zwiedzają inne miasta w tym : Żelazową Wolę, Kraków, Wieliczkę, Częstochowę, Warszawę, Zakopane, Poznań.

Z okazji ,,Dnia Kobiet" organizowano spotkania oraz wyjazdy do operetki w Poznaniu.

Panie z KGW na wycieczce w Zakopanem ( po lewej ) i w Wieliczce ( po prawej )

W 1963 roku rozpoczyna działalność kółko artystyczne, powołane przez przewodniczącą  Panią Dańczak, reżyserowania wszystkich sztuk podjął się pan Marian Derecki.

Koło wystawia sztuki gościnnie w Wójcinie, Padniewie, Kołodziejewie.

 

Członkinie KG w Kwieciszewie włączają się także do każdej ogólnokrajowej, akcji na terenie wsi,

a także w kraju zbierając Fundusze na: budowę szkół 1000-lecia, Budowę Centrum Zdrowia Dziecka, Budowę Pomnika Matki Polki, Rozbudowę sanatorium dla dzieci w Rabce itp.

 

Organizowano spotkania z ciekawymi ludźmi : lekarzami, zielarzami, lekarzami weterynali,

przedstawicielami lokalnego Środowiska.

Od 1968 roku organizowano zabawy i wieczorki towarzyskie, kursy kroju, szycia, pieczenia i gotowania.

Później na okres około 15 lat koło zaprzestało swojej działalności.

Współcześnie:

Swoją działalność KGW w Kwieciszewie wznowiło 22 lutego 2004 roku,

powołano wówczas nowy zarząd w skład którego weszły:

                                                                                     Przewodnicząca:          Halina Kotarska

                                                               w-ce przewodnicząca:          Anna Stachowiak

                                                                            skarbnik:                   Ewa Stefańska

                                                                            sekretarz:                 Halina Cyrok

                                                                Komisja Rewizyjna:             Dorota Rakowska

                                                                                                              Anna Rakowska

                                                                                                              Zofia Dropek

Koło Gospodyń Wiejskich w Kwieciszewie zrzeszało wówczas 35 członkiń. 

     Cele działania KGW;

      1.    Organizowanie imprez kulturalnych.

     -    Dnia dziecka,

     -    Powitanie lata i wakacji,

   -    Zabawy taneczne i wieczorki,

2.    Organizowanie półkolonii dla dzieci z naszej miejscowości.

3.    Wycieczki krajowe i zagraniczne.

4.    Festyny, ogniska.

5.    Kursy haftu, robienia stroików, pieczenia i dekoracji ciast.

6.    Co miesięczne spotkania wszystkich członkiń KGW przy kawie i śpiewie.

           Działalność KGW:

We wrześniu 2004 roku panie z KGW biorą udział w Parafialnych dożynkach, serwując ciasto swojego wypieku , oraz Kawę, organizują też loterię fantową itp.

13.11.2004 organizują bardzo udany wieczorek dla członkiń i dla gości z konsumpcją.

4.12.2004 roku biorą udział w konkursie pieczenia pierników zdobywając premiowane miejsce.

W styczniu 2005 roku organizują gwiazdkę dla wszystkich dzieci z lokalnego środowiska, na jej zakończenie odbył się wspaniały, niezapomniany bal.

W dniach 4 - 5 czerwca 2005 roku  panie z KGW biorą udział VII Targach ZIG ,, Dom i Ogród" w Mogilnie, gdzie wspólnie ze  Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Wsi Ziemi Mogileńskiej odnoszą wielki sukces zdobywając nagrodę za  najefektowniejsze stoisko na targach. 

Stoisko KGW w pełnej okazałości

Nowe Władze KGW w Kwieciszewie

W dniu 6 kwietnia 2006 roku podczas Nadzwyczajnego Zebrania Wyborczego dokonano wyboru nowego Zarządu KGW :

 

Przewodnicząca - Wiesława Kozłowska

z-ca Przewodniczącego - Danuta Widomska

Sekretarz - Dorota Rakowska

Skarbnik - Ewa Stefańska

Członek - Maria Mądra